ŚWIĘTO KU CZCI SUPRASKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ

W Supraślu zakończyły się dwudniowe obchody ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej. W poniedziałek (10.08) w głównej świątecznej liturgii wzięli w udział wierni z różnych części regionu a także kraju. W nabożeństwie i uroczystej procesji wokół Cerkwi Zwiastowania w Supraślu uczestniczyła prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. 

Święto ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej należy do najważniejszych świąt w supraskim monasterze. Co roku przypada 10 sierpnia.

Głównej liturgii, odprawionej przy ołtarzu polowym przewodniczył abp Abel, ordynariusz prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej w asyście innych hierarchów. Uroczystość zakończyła procesja wokół głównej monasterskiej cerkwi.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz delegacje służb mundurowych oraz leśnych.

Oryginalna Supraska Ikona Matki Bożej pochodziła z 1503 roku i była kopią XI-wiecznej Smoleńskiej Ikony Matki Bożej. Przez stulecia obraz ten wsławił się licznymi cudami. Czcili go zarówno prawosławni, jak i katolicy. W czasie I wojny światowej ikonę wywieziono do Rosji, dokąd mnisi uciekli przed Niemcami. Tam zaginęła, jej los pozostaje nieznany do dziś. Obecna ikona, to jej kopia wykonana w XIX wieku. W monasterze jest też druga podobna kopia.

Ponad 500-letni klasztor w Supraślu, zwany Ławrą Supraską, jest jednym z najważniejszych cerkiewnych ośrodków życia monastycznego w Polsce. Jego główna świątynia, cerkiew Zwiastowania NMP, została wzniesiona w latach 1503-1510 w stylu gotycko-bizantyjskim. Niemal całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej, została odbudowana. Wewnątrz świątyni trwa kolejny etap odtwarzania XVI-wiecznych fresków. Prace prowadzone są z wykorzystaniem oryginalnej techniki pracy na mokrym tynku, bo tak powstały pierwotne polichromie w supraskiej cerkwi. Tegoroczna rekonstrukcja obejmuje północną ścianę nawy głównej, filary, narteks i pomieszczenie dla chóru.

Prace prowadzone we wnętrzu zabytkowej Cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu wspiera Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W tym roku przyznał dotację w wysokości 70 tysięcy złotych na prace we wnętrzu świątyni.

Do rejestru zabytków województwa podlaskiego z terenu zespołu klasztornego bazylianów wpisane są ruiny cerkwi, budynki poklasztorne, brama wjazdowa i pałac archimandrytów.