Sympozjum „Pomniki Niepodległości”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku 18 lutego organizuje Sympozjum „Pomniki Niepodległości”.

Wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Białystok, ma upowszechnić i pogłębić wiedzę o architekturze województwa podlaskiego. Szczególne miejsce zajmuje w tym obszarze kościół pw. św. Rocha w Białymstoku, który w październiku ub. roku został podniesiony przez Papieża Franciszka do rangi Bazyliki Mniejszej, a grudniu 2018 prezydent RP nadał mu tytuł Pomnika Historii. Podczas Sympozjum eksperci świeccy oraz duchowni przeprowadzą dyskusję o znaczeniu i unikalności podlaskiej architektury.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, pracownicy instytucji związanych z kulturą, pasjonaci zabytków, studenci.

Program wydarzenia – poniżej, w załączniku. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Dojlidy Fabryczne 23 w Białymstoku.

Program sympozjum:

Program Sympozjum

Patronat honorowy:

Patronat medialny: