Tabernakula z Dąbrowy Białostockiej w rejestrze zabytków

W dniu 26 września 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków podpisała decyzję dotyczącą wpisu do rejestru dwóch tabernakulów z kościoła p.w. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dąbrowie Białostockiej.

Przedmiotem wpisu do rejestru jest drewniane, polichromowane tabernakulum ołtarza głównego. Drzwiczki obiektu ozdobiono motywem kielicha z hostią w glorii, popularnym symbolem Eucharystii. Tron wystawienia (eucharystyczny) wykonano w formie baldachimu wspartego na gładkich kolumienkach łączonych łukiem w formie trójliścia. Na każdej z kolumn umieszczono pinakiel, o ścianach ozdobionych żłobieniem maswerkowym, zakończony od góry ostrosłupem, którego krawędzie dekorowane są żabkami. Pomiędzy pinaklami umieszczono trójkątną wimpergę, z polem ze ślepym maswerkiem – trójliściem, zwieńczoną kwiatonem.

Tabernakulum wykonane w stylu neogotyckim doskonale koresponduje z ołtarzem głównym dąbrowskiego kościoła. Jest obiektem reprezentującym wysoki poziom artystyczny. Zastosowane motywy dekoracyjne: kwiatony, pinakle, czołganki, ślepe maswerki, kolumienki tworzą spójną kompozycję i nadają całości harmonijnego wyrazu – czytamy w decyzji wpisu.

Z kolei tabernakulum w ołtarzu Matki Bożej Bolesnej to dzieło architektoniczne, drewniane w formie drewnianej, okrągłej skrzynki wysuniętej ku przodowi, ujętej parą postumentów, wykończonej od dołu i góry delikatnym gzymsikiem. Powyżej tron wystawienia w formie nastawy z arkadową wnęką ujętą kolumienkami o kapitelach kompozytowych podtrzymującymi gierowane belkowanie. Powyżej motyw serca gorejącego otoczony wicią akantową. Szafka i tron wystawienia ujęte skrzydłami bocznymi, które ozdobione są płyciną dekorowaną motywem roślinnym i uszakami w formie esowato powyginanych wici akantowych.

Przedmiotowe obiekty podlegające wpisowi do rejestru zabytków posiadają wartości artystyczne. Zabytki wyróżniają się wysokim poziomem opracowania świadczącym o biegłości warsztatu, w którym powstały. Z całą pewnością zostały wykonane z niezwykłym wyczuciem formy, doboru detalu, jak i proporcji. W głównej mierze pochodzą z początku XX w. przy czym stanowią uzupełnienie wiedzy o sztuce sakralnej tego okresu – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków.