TAJEMNICE SEJNEŃSKIEGO KLASZTORU

W podominikańskim klasztorze w Sejnach trwają prace budowlane związane z adaptacją obiektu na cele muzealno-wystawiennicze. Prowadzone prace pozwoliły odkryć tajemnice, które XVII-wieczny budynek skrywał przez wieki.

W części zachodniej budynku wykonawcy pod warstwą tynku natrafili na polichromie przedstawiającą wizerunek mnicha. Malowidło najprawdopodobniej pochodzi z XVII wieku. Wówczas w Sejnach przebywali Dominikanie, budowę klasztoru ukończyli  po 1690 roku.

Podczas prowadzonych  prac został odkryty także otwór okienny wraz z fragmentem stolarki okiennej. Zgodnie z zaleceniami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oba relikty zostaną zachowane.

O postępach prac w sejneńskim klasztorze będziemy jeszcze informować.