TUNEL DROGOWY W WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Zarządzeniem z dn. 24.03.2021 r. prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków włączyła do wojewódzkiej ewidencji zabytków tunel drogowy I przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. 

Zabytkowy obiekt został wybudowany na początku XX wieku jako część budowy strategicznej magistrali łączącej Białystok z Jeżewem, drugiej, południowej nitki tej drogi biegnącej obok Starosielc, Krupnik, na południe od Choroszczy i Pajewa, wpadającej w Jeżewie w wybudowaną wcześniej drogę Białystok-Warszawa.

Tunel przetrwał II wojnę światową. „Jego wartości historyczne, związane z rozwojem komunikacyjnym miasta, ukazują pewien etap w rozwoju technik inżynieryjnych i planowania urbanistycznego.” – prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska konserwator zabytków. Tunel świadczył o strategicznych walorach komunikacyjnych Białegostoku jako istotnego garnizonu i węzła komunikacyjnego. Zachowana pierwotna forma i oryginalny materiał pozwalają na prowadzenie dalszych badań i analiz dotyczących rozwoju na tym terenie inżynierii komunikacyjnej i wojskowej.

Tunel drogowy został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków w wyniku przeprowadzenia ponownego postępowania i zebrania dodatkowej dokumentacji.

Obecnie tunel nie jest użytkowany.

Oprac. na podstawie opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa.