UCZESTNICY III OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM MŁODYCH KRYMINOLOGÓW W ZABYTKOWYM TYKOCINIE

Wielka Synagoga, zespół kościoła Trójcy Przenajświętszej i pomnik Stefana Czarnieckiego – historię najważniejszych zabytków w Tykocinie poznawali uczestnicy konferencji naukowej III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaska konserwator zabytków, opowiadała o walorach historycznych, artystycznych i naukowych zabytków Tykocina. 

W dniach 23-25 września 2020 roku w Białymstoku odbyła się konferencja naukowa III Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Chcąc pokazać zabytkowe walory Podlasia organizatorzy zabrali uczestników konferencji do barowej perły Podlasia – Tykocina.

Na zaproszenie organizatora III Ogólnopolskiego Forum Młodych Kryminologów – prof. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, podczas wizyty w Tykocinie, uczestnikom konferencji towarzyszyła podlaska konserwator zabytków  -prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz. Wojewódzka konserwator zabytków opowiadała uczestnikom o zabytkowych atrakcjach tego miasta, m.in. o Wielkiej Synagodze, czyli jednej z największych i najstarszych świątyń żydowskich w Polsce o cechach renesansowo-barokowych, a także o pomniku hetmana Stefana Czarnieckiego oraz o zamykającym wschodnią ścianę Dużego Rynku w Tykocinie -kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej.