UMOWY O DOTACJE PODPISANE!

52 dotacje przyznał Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Dziś (01.07) w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku prof. Małgorzata Dajnowicz podpisała umowy z beneficjentami. 

W tym roku finansowe wsparcie otrzymały 52 obiekty – kościoły, cerkwie, drewniane domy, budynki użyteczności publicznej, a także rzeźby, obrazy, i organy. Właściciele podlaskich zabytków na prace konserwatorskie otrzymali łącznie ponad 2,2 mln złotych.

„Dofinansowaliśmy różnego rodzaju prace dotyczące ratowania zabytków – są to prace budowlane, restauratorskie, a także prace naprawcze.” – prof. Małgorzata Dajnowicz podlaska wojewódzka konserwator zabytków.

Dzięki pieniądzom przyznanym przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będą możliwe remonty kościołów m.in. w Szczepankowie, Sztabinie, Boćkach, Drohiczynie i Wiżajnach, a także podlaskich cerkwi m.in. w Grodzisku, Mostowlanach i Pasynkach.

Wśród obiektów świeckich dofinansowane zostały prace m.in. przy Pałacu Branickich, zabytkowym domu mieszkalnym przy ul. Grunwaldzkiej w Białymstoku i Domu Marszałkowskim w Białowieskim Parku Narodowym.

Prof. Małgorzata Dajnowicz podczas uroczystości poinformowała o zmianach w rozporządzeniu w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. „Został przesunięty termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej do wojewódzkiego konserwatora zabytków – z 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, na 30 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.” – prof. Małgorzata Dajnowicz.

Wojewódzka konserwator zabytków zachęcała także właścicieli zabytków do umieszczania na nich znaku informującego o tym, że obiekt ten podlega ochronie, tzw. znaku Błękitnej Tarczy. „Błękitna Tarcza obiektowi, na którym się znajduje, zapewnia rozpoznawalność. Podnosi świadomość u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.

W tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęło blisko 90 wniosków o przyznanie dotacji na finansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy podlaskich zabytkach.

Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i, podobnie jak w dwóch ubiegłych latach, są największymi w historii województwa, pozyskanymi przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pełna lista przyznanych dotacji.