UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O ZABYTKACH – KRUSZYNIANY

Przedstawiamy pierwszy odcinek naszego cyklu filmów „Upowszechnianie wiedzy o zabytkach”. Prof. Małgorzata Dajnowicz, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków opowiada o Kruszynianach – niewielkiej wsi położonej w pobliżu polsko-białoruskiej granicy. Zobaczycie tam m.in. drewniany meczet i mizar, wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego. Kruszyniany i leżące nieopodal Bohoniki są jednymi z najstarszych w obecnych granicach Polski skupiskami wyznawców islamu. Pierwsi Tatarzy zostali tam osadzeni ponad 300 lat temu przez Jana III Sobieskiego.