UROCZYSTA INAUGURACJA NA AWSD W BIAŁYMSTOKU

Prof. Małgorzata Dajnowicz wzięła udział w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2019/2020 w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym (AWSD) w Białymstoku. Na uroczystości (28.09) obecni byli rektorzy innych uczelni z regionu i kraju, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z edukacją, przedstawiciele rządu i samorządu.

Swój pierwszy rok akademicki w białostockim seminarium duchownym rozpoczęło dziewięciu nowych alumnów. Otrzymali indeksy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, bowiem AWSD w Białymstoku afiliowane jest przy Wydziale Teologicznym warszawskiej uczelni. Łącznie w białostockim seminarium kształci się 30 kandydatów na księży. Dotychczas jego mury opuściło ok 600 absolwentów.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 przyniosła z sobą zmiany. Nowym rektorem, w miejsce pełniącego tą funkcję od 2013 roku ks. prałata dr hab. Andrzeja Proniewskiego, został dotychczasowy prorektor ks. dr Marian Strankowski. Na nowego prorektora powołano ks. dr Bogdana Skłodowskiego.

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku jest najstarszą białostocką uczelnią wyższą. W maju 2020 roku obchodzone będzie 75-lecie jego obecności w Białymstoku. Białostockie seminarium jest spadkobiercą tradycji seminarium w Wilnie, które przeniesione zostało do Białegostoku w 1945 wraz z przyjazdem do niego ówczesnego Arcybiskupa wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego.