Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych to czas, w którym odwiedzamy groby bliskich nam zmarłych. Modlimy się, wspominamy, zapalamy znicze. Jest to również czas refleksji nad przemijającym czasem oraz powrotu myślami do wszystkich, którzy odeszli.

W tym szczególnym dniu nasze wspomnienia kierujemy ku osobom, które związane były z ochroną dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Honorując nieocenioną pracę na rzecz ochrony zabytków, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z pracownikami WUOZ w Białymstoku złożyła kompozycję kwiatów oraz zapaliła znicze na grobie Władysława Paszkowskiego i jego małżonki.

Postać Władysława Paszkowskiego trwale zapisała się na kartach historii dawnej Białostocczyzny. Paszkowski zainicjował proces inwentaryzacji obiektów zabytkowych. Jego znaczącym osiągnięciem było utworzenie w 1947 r. Pracowni Konserwacji Zabytków Architektury, którym kierował wraz ze Stanisławem Bukowskim.

Współpraca ze Stanisławem Bukowskim oraz Zenonem Filipczukiem zaowocowała w próbę realizacji spójnej koncepcji odbudowy zniszczonych zabytków. W latach 1947-1955 odbudowano pobazyliański klasztor i pałac Opatów w Supraślu, w latach 1951-1958 kościół katedralny w Łomży, w okresie 1946-1952 białostocką kamienicę miejską.

Zaangażowanie Paszkowskiego zauważyli również jego przełożeni, dlatego w 1948 r. został oficjalnie mianowany Konserwatorem Wojewódzkim i Kierownikiem Oddziału w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Białostockiego.

Pomimo degradacji w 1961 r., Paszkowski mógł kontynuować swoje najważniejsze projekty, m.in. prace przy zespole klasztornym w Drohiczynie, Wigrach i Supraślu, obiektach pałacowych w Białymstoku i Choroszczy, dworach w Łosośnej Małej i Pawłowiczach, synagogach w Tykocinie i Siemiatyczach oraz badaniach archeologiczno-architektonicznych zamków w Szczuczynie, Wąsoczu, Sidrze, Mielniku i Tykocinie, jak i kościołów w Różanymstoku, Mielniku i Sidrze.

Misję ochrony zabytków pełnił do końca życia. W 1982 r. jego ciało spoczęło w grobie rodzinnym na cmentarzu św. Rocha w Białymstoku.

W WUOZ w Białymstoku kultywujemy pamięć o tej niezwykłej postaci. Do Państwa dyspozycji udostępniliśmy trzy wystawy związane z kolekcją fotografii Władysława Paszkowskiego. W repozytorium UwB, w wolnym dostępie czekają na Państwa dwie monografie, autorstwa prof. Małgorzaty Dajnowicz oraz prof. Adama Miodowskiego, poświęcone Paszkowskiemu. Trzecia pozycja na temat Konserwatora jest już w opracowaniu.