Uroczystości na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku

W dniu 29 września 2022 roku prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wzięła udział w uroczystościach poświęcenia kolumbariów na Cmentarzu Wojskowym w Białymstoku.

W wydarzeniu wzięli również udział członkowie rodzin poległych, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych oraz instytucji kultury. Mszy świętej przewodniczył abp Józef Guzdek – Metropolita Białostocki.

Cmentarz Wojskowy w Białymstoku to miejsce spoczynku zarówno żołnierzy, jak i osób cywilnych, którzy stali się ofiarami zbrodni dokonanych przez niemieckich okupantów i reżim komunistyczny w latach 1939-1956.