W Suchowoli upamiętniono 72. rocznicę urodzin ks. Jerzego Popiełuszki

W Suchowoli w sobotę (14.09) odbyły się obchody związane z 72. rocznicą urodzin błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

To parafia i miejsce nauki, urodzonego w pobliskiej wsi Okopy duchownego.

W uroczystościach udział brała prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Po złożeniu kwiatów przy pomniku kapłana m.in. przez przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz mszy św. odprawionej w miejscowym kościele, w parku miejskim w Suchowoli można było zobaczyć spektakl „Popiełuszko – droga do wolności i niepodległości”, w wykonaniu artystów Teatru Dramatycznego w Białymstoku i tamtejszej Opery i Filharmonii Podlaskiej.

W homilii w czasie mszy św. metropolita białostocki abp Tadeusz Wojda mówił, że Popiełuszko niósł pociechę „strapionym, cierpiącym i złamanym”. „Swoim życiem i posługą pragnął pokazać, jak wielką miłością Bóg pała do każdego człowieka, może nawet w sposób szczególny do grzesznika, do tego, który go odrzuca (…). Przypominał wszystkim, że trzeba stanąć po stronie prawdy, że trzeba jej bronić za wszelką cenę” – dodał.Koledzy i koleżanki ze szkoły, którzy brali udział w sobotnich uroczystościach, wspominali Alka (tak był nazywany w szkole) jako bardzo spokojnego, czasami samotnego na szkolnych korytarzach. W Suchowoli Popiełuszko spędził swoje dzieciństwo i lata młodości. W miejscowym kościele był ministrantem a w latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, później wstąpił do wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.„Postać księdza Jerzego ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Ksiądz Jerzy Popiełuszko uczęszczał do tej samej szkoły, do której ja uczęszczałam, ukończył  w 1965 roku Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli, to liceum nosi dzisiaj też imię księdza Jerzego.” – powiedziała licznie zgromadzonym mediom podczas uroczystości prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków.Naprzeciwko rodzinnego domu kapłana we wsi Okopy można było oglądać wystawę poświęconą ks. Popiełuszce. Są plany stworzenia właśnie w Okopach muzeum upamiętniającego księdza Popiełuszkę.Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Do 1971 r. nosił imię Alfons, które potem zmienił na Jerzy. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął z rąk SB jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 roku.

Podczas wizyty w Suchowoli prof. Dajnowicz dokonała także oględzin kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli, który wpisany jest do Rejestru Zabytków.

Rys historyczny parafii:
Do końca XVIII w. Suchowola była miejscowością należącą do parafii w Chodorówce (ufundowanej w 1617 r.). W 1791 r. zbudowano w miasteczku pierwszy drewniany kościół, będący filią parafii chodorowskiej. W 1798 r. z rozkazu władz pruskich przeniesiono nabożeństwa ze zrujnowanego kościoła w Chodorówce do Suchowoli. Nowa świątynia nie była jeszcze wykończona, więc z Chodorówki przywieziono całe wyposażenie, niezbędne do sprawowania nabożeństw, w tym cztery ołtarze. Parafię przez pewien czas określano mianem „chodorowsko-suchowolskiej”. Stary kościół w Chodorówce rozebrano dopiero w 1822 r. 
W 1876 r. wierni podjęli starania o budowę nowej, murowanej świątyni w Suchowoli. Projekt wykonał grodzieński arch. Jakub Fordon. Prace prowadzono z przerwami w latach 1879-1885. Rozpoczął je ks. Antoni Szumowski, a doprowadził do końca ks. Władysław Kulesza. Nowy proboszcz zamieszkał w tym celu w Suchowoli, zamiast zwyczajem wcześniejszych plebanów osiąść w Chodorówce. Za jego czasów pracami budowlanymi kierował inż. Romuald Samotyja-Lenczewski. Eklektyczną świątynię wymurowano na rzucie prostokąta. Od wschodu zamyka ją półkoliste prezbiterium z absydą i dwoma aneksami po bokach, a od zachodu na osi naw bocznych dostawiono dwie trójkondygnacyjne wieże. Dnia 7 października 1885 r. kościół został poświęcony i rozpoczęto sprawowanie w nim służby Bożej. Konsekracji świątyni dokonał bp Edward Ropp 10 września 1905 r. 
W 1915 r. ewakuujące się wojska carskie zabrały z kościoła dzwony. Kościół mocno ucierpiał podczas niemieckiego ostrzału artyleryjskiego. Szkody udało się dość szybko naprawić, jednak generalny remont świątyni wewnątrz i na zewnątrz przeprowadził dopiero w latach 1927-1929 ks. Antoni Gajlewicz. W 1935 r. w Suchowoli powstał dom zakonny Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Podczas II wojny światowej cofający się Niemcy podminowali zachodnią część kościoła. Dnia 28 lipca 1944 r. eksplozja zniszczyła obie wieże i fasadę świątyni oraz uszkodziła jej wnętrze. Skutkiem detonacji była też całkowita zagłada archiwum parafialnego przechowywanego w pomieszczeniach, nieszczęśliwie zlokalizowanych w wieżach kościoła.
Odbudowę świątyni rozpoczął proboszcz, ks. Stefan Porczyk, a od 1947 r. jego dzieło kontynuował ks. Nikodem Zarzecki. Do 1948 r. powstała nowa elewacja kościoła wg projektu warszawskiego architekta Andrzeja Boniego. W okresie powojennym podejmowano szereg prac przy upiększaniu i wyposażaniu wnętrza. W latach 1974-1975 proboszcz, ks. Jan Chmielewski zbudował murowaną plebanię. W latach 1983-1988 wzniesiono nowy dom katechetyczny. Z inicjatywy ks. proboszcza Józefa Wiśniewskiego przeprowadzono generalny remont kościoła, obejmujący m.in. wykonanie nowej elewacji, osuszenie ścian, odtworzenie polichromii, wymianę pokrycia dachu i drewnianych stropów na żelbetowe (1992-1997). 
W 1986 r. przy parafii otwarto Izbę Pamięci pochodzącego z należącej do parafii Suchowola wsi Okopy, ks. Jerzego Popiełuszki, beatyfikowanego 6 czerwca 2010 r. Zgromadzono w niej pamiątki związane z kapłanem, zamordowanym w 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Pomysłodawcą i założycielem izby był ks. Stanisław Suchowolec, wikariusz w Suchowoli w latach 1983-1986, kapelan białostockiej Solidarności, w 1989 r. także zamordowany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa dogorywającego już reżimowego PRL-u. W pobliżu kościoła w 1993 r. ustawiono „łuk papieski” – element konstrukcji ołtarza z Krywlan, przy którym św. Jan Paweł II – papież odprawiał Mszę św. w 1991 r.
Na terenie obecnej parafii Suchowola od 1617 r. istniała parafia i kościół w Karpowiczach. Została ona zlikwidowana w 1865 r. przez władze rosyjskie. Świątynię rozebrano, a jej wyposażenie przekazano do Suchowoli. W 1989 r. mieszkańcy Karpowicz zbudowali tu murowaną kaplicę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęconą przez bp. Edwarda Kisiela 30 września tego samego roku.    https://archibial.pl/parafie/info/90-sw-apostolow-piotra-i-pawla-suchowola/