„WAKACJE Z ZABYTKAMI” w POLSKIM RADIU BIAŁYSTOK

Codziennie do końca wakacji prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytów zaprasza do słuchania audycji „Wakacje z Zabytkami” na antenie Polskiego Radia Białystok o godz. 8:20, 10:20, 11:20, a po godz. 14:20 także konkurs dla słuchaczy. 

https://www.radio.bialystok.pl/wakacje-z-zabytkami/index

Relacje przygotowali dziennikarze Polskiego Radia Białystok i dotyczyć one będą ciekawych obiektów sakralnych zarówno katolickich, jak i prawosławnych w województwie podlaskim. Mowa będzie o historii świątyń, jak i o znajdujących się tam cennych obrazach, relikwiach i pamiątkach.


Audycje współfinansuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Opieka naukowa i scenariusz merytoryczny – prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Do produkcji audycji wykorzystano materiały z zasobów WUOZ.