Warsztaty edukacyjne z seniorami

W ostatnim czasie naszymi gośćmi byli członkowie Klubu Seniora „Dobry Czas”.

Podczas warsztatów edukacyjnych dr Justyna Zajko-Czochańska opowiedziała seniorom o zadaniach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przybliżyła najważniejsze kwestie związane z ochroną zabytków z terenu województwa podlaskiego.

Pan Paweł Bielecki, zajmujący się dokumentacją i archiwum WUOZ w Białymstoku, zaprezentował wybrane egzemplarze znajdujące się w zasobie bibliotecznym naszego urzędu.

Seniorzy mieli również okazję zobaczyć wnętrze Pałacu Hasbacha, przede wszystkim salę im. Władysława Paszkowskiego oraz wystawy zdjęć powojennego Konserwatora.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie. Podziękowania kierujemy również do Pana Mariana Olechnowicza, lokalnego historyka, a zarazem opiekuna grupy.