Wnioski o dostęp do informacji publicznej

Wnioski o dostęp do informacji publicznej w formie elektronicznej należy składać wyłącznie na adres mailowy:

informacjapubliczna@wuoz.bialystok.pl