WEEKEND Z ZABYTKAMI – BIAŁOWIEŻA

Podpowiadamy jak zaplanować wypad do krainy żubra, która nie tylko z żubrów słynie… Zajrzyjcie do naszego, krótkiego przewodnika po Białowieży.

Zwiedzanie Białowieży warto rozpocząć od zabytkowego parku pałacowego, który jest jednym z najcenniejszych tego typu obiektów w regionie. Ma ogromne walory historyczne związane z pobytem tu królów polskich oraz carów rosyjskich. Został zaprojektowany i założony w 1895 roku przez cenionego architekta krajobrazu – Waleriana Kronenberga przy carskim pałacu myśliwskim.

Następnie udajcie się do cerkwi pw. św. Mikołaja, której budowę wizytował sam car Aleksander III a odbywającym się tam w kolejnych latach koncertom chórów parafialnych przysłuchiwał się inny monarcha – car Mikołaj II. Będąc w cerkwi koniecznie zwróćcie uwagę na sprowadzony z Petersburga porcelanowy ikonostas.

Kolejnym obowiązkowym przystankiem jest znajdująca się przy ul. Centura unikatowa w skali kraju drewniana wieża ciśnień. Wybudowana w latach 20. XX wieku przypomina o funkcjonowaniu na tych terenach firmy „The Century European Timber Corporation”, która dla rozwoju Białowieży i okolic miała niebagatelne znaczenie.

Podczas wycieczki do Białowieży nie może zabraknąć spaceru XVI-wiecznym traktem komunikacyjnym – zabytkową aleją przydrożną wzdłuż ulicy Browskiej. Sama droga była jedną z głównych biegnących przez Białowieżę. Istniejąca wzdłuż niej aleja drzew wpisuje się w tradycję obsadzania drzewami ważnych szlaków komunikacyjnych. W skład alei wchodzą 104 drzewa, głównie dęby, jesiony, klony i topole.

Koniecznie zajdźcie też do zabytkowego kościoła pw. św. Teresy wybudowanego według projektu znakomitego architekta Borysa von Zinserlinga oraz do wybudowanego dla potrzeb obsługi carskiej rezydencji budynku dworca kolejowego Białowieża-Towarowa.

Dołączamy mapkę poglądową. Miłego zwiedzania!