Wernisaż wystawy „Opór 1863. Podlasie w powstaniu styczniowym”

Za nami wernisaż wystawy „Opór 1863. Podlasie w powstaniu styczniowym”.

Wystawa czasowa jest związana ze 160. rocznicą powstania styczniowego i będzie prezentowana w Muzeum Historycznym Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (ul. Warszawska 37) od połowy czerwca do końca grudnia 2023 r.

Ekspozycja podejmuje wątek wydarzeń powstania styczniowego na Podlasiu, pod względem militarnym i  społecznym. W szczególności dotyczy stosunku ludności na ziemi podlaskiej do powstania, a także reakcji na represje ze strony wojsk carskich.

Plansze wystawiennicze prezentują czas przygotowań do powstania, walki w 1863 i 1864 r., a także opisują represje popowstaniowe stosowane wobec ludności polskiej po zakończeniu niniejszego zrywu niepodległościowego.