WERNISAŻ WYSTAWY „UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ. WYBRANE DZIEŁA SZTUKI Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Dnia 8.03.2021 r. w Muzeum Diecezjalnym w Łomży odbył się uroczysty wernisaż wystawy „Umarł i Zmartwychwstał. Wybrane dzieła sztuki z terenu województwa podlaskiego.”

Wystawa w szczególny sposób wpisuje się w zbliżający się, wyjątkowy dla katolików i wyznawców prawosławia okres Wielkiego Postu, przygotowującego do Świąt Wielkiej Nocy. Zabytkowe, pochodzące z różnych okresów (XVI-XIX w.) dzieła sztuki malarskiej przedstawiają tematykę męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Na ekspozycję składa się 16 plansz przedstawiających reprodukcje obrazów wpisanych do rejestru zabytków, oryginalnie umiejscowionych w świątyniach – zarówno katolickich, jak i prawosławnych na terenie województwa podlaskiego. Jak podkreśliła pomysłodawczyni niniejszej wystawy, Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz – dobór obrazów był subiektywny. Wśród eksponatów wernisażu znalazły się wyjątkowe dla autorki obrazy m.in. „Chrystus dźwigający krzyż” przechowywany w kościele pw. Św. Stanisława Bp. M. w Dąbrowie Wielkiej, „Podniesienie Krzyża”, umiejscowiony w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim czy też „Zmartwychwstanie” z cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

Ordynariusz diecezji łomżyńskiej, ks. Biskup Janusz Stepnowski, odnosząc się do zaprezentowanych dzieł sztuki i żywotu Chrystusa wskazał, na istotność tajemnicy, głoszącej, że ze śmiercią człowieka niekoniecznie wszystko się kończy.

Co istotne, premiera wystawy miała miejsce 5 marca ubiegłego roku w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, następnie przeniesiona została do Kościoła pw. Św. Rocha i tamtejszego Muzeum Diecezjalnego. Intencją jej autorki było aby wystawa trafiła do jak najszerszego grona odbiorców, zatem cyklicznie przenoszona jest w różne regiony województwa.

Niniejszą wystawę można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Łomży do 3 kwietnia 2021 r.