WIGRY, SEJNY, AUGUSTÓW – WIZYTA GENERALNEJ KONSERWATOR ZABYTKÓW PROF. MAGDALENY GAWIN

Zespół klasztorny kamedułów w Wigrach, zespół klasztorny dominikanów w Sejnach i kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie odwiedziła podczas wizyty w województwie podlaskim wiceminister kultury dziedzictwa narodowego i sportu, generalna konserwator zabytków prof. Magdalena Gawin i podlaska wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz. 

Historia wigierskiego klasztoru sięga XVII wieku, kiedy na wyspie na jeziorze Wigry osiedlili się Kameduli. Początkowo budowali obiekty drewniane, dopiero w latach 1704-1745 wzniesiono dom murowany tzw. forestarię, składający się z izby mieszkalnej i alkierza, a później murowany kościół. Świątynia uległa zniszczeniu podczas I wojny światowej, następnie odbudowana według projektu architekta Oskara Sosnowskiego. Zniszczona także podczas kolejnej wojny i ponownie odbudowana w latach 1949-1955 według projektów inż. Władysława Paszkowskiego pod kierunkiem architekta Stanisława Bukowskiego. Zespół klasztorny Kamedułów wyróżniał się zarówno ogromem założenia, jak i kompozycją układu architektonicznego. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z zespołem klasztornym stanowi unikatowy w tej części kraju zabytek architektury. 

W ubiegłym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansował prace budowlane związane z remontem i wymianą stolarki okiennej w zabytkowym kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  Wigrach. W tym roku parafia za pieniądze z budżetu państwa będzie mogła kupić i zamontować instalację sygnalizacji pożaru i monitoringu, a także wyremontować instalację elektryczną.

Wiceminister prof. Magdalena Gawin razem z podlaską wojewódzką konserwator zabytków prof. Małgorzatą Dajnowicz odwiedziły także zabytkowy zespół klasztorny dominikanów w Sejnach.

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach został zbudowany w latach 1610-1619 w stylu późnorenesansowym. W późniejszym czasie do kościoła został dobudowany kompleks zabudowań klasztornych, które ukończono w 1706 roku. W latach 1760-1779 dokonano przebudowy kościoła w stylu baroku wileńskiego. Podczas przebudowy świątyni zmieniono orientację kościoła. Wówczas ołtarz główny został przestawiony i obrócony o 180 stopni, dokonano też przeróbki szczytu.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w ubiegłym roku dofinansował prace przy tabernakulum, stanowiącym wyposażenie barokowego kościoła podominikańskiego w Sejnach.

Prof. Magdalena Gawin i prof. Małgorzata Dajnowicz oglądały także zabytkową zabudowę Augustowa, odwiedziły m.in. kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i tzw. „Dom Drzewiarza” w sprawie którego prowadzone jest postępowanie administracyjne o wpisanie do rejestru zabytków województwa podlaskiego.