WIZYTA JEGO EKSCELENCJI NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO JAKUBA

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy JAKUB Arcybiskup Białostocki i Gdański był dzisiaj (10.03) gościem prof. Małgorzaty Dajnowicz – Wojewódzkiej Konserwator Zabytków. 

Spotkanie dotyczyło omówienia kwestii związanych z ochroną zabytków sakralnych Cerkwi prawosławnej na terenie województwa podlaskiego.