WIZYTA STUDYJNA W WIŻAJNACH

Prof. Małgorzata Dajnowicz – podlaska wojewódzka konserwator zabytków odwiedziła zabytkowy zespół kościoła parafialnego pw. św. Teresy w Wiżajnach. 

Prof. Małgorzata Dajnowicz podczas wizyty studyjnej w Wiżajnach odwiedziła XIX-wieczny kościół pw. św. Teresy  i oceniła stan zachowania zabytku. Świątynia o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu i szeroko zakrojonych prac konserwatorskich. W planach jest remont dachu, fundamentów i ścian.

W tym roku Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków przyznała parafii w Wiżajnach dotację w wysokości 75 tys. złotych na osuszenie i remont fundamentów kościoła. W ubiegłym roku PWKZ dofinansowała prace konserwatorskie przy znajdującym się w świątyni XVIII-wiecznym ołtarzu głównym oraz ambonie.

Kościół w Wiżajnach został wzniesiony w 1825 roku w stylu klasycystycznym. Znajdująca się obok dzwonnica pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Zabytkowy zespół jest interesującym przykładem XIX-wiecznej architektury sakralnej.