WIZYTA W TYKOCINIE – ZAKOŃCZENIE PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ŚWIĄTYNI I OTWARCE MUZEUM PARAFIALNEGO

Trwające cztery lata, zakrojone na szeroką skalę prace remontowo-konserwatorskie kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie dobiegły końca. Informacje na temat ich przebiegu oraz wszelkich dokonanych w ramach tego projektu prac można było dziś uzyskać podczas uroczystego spotkania w tykocińskiej świątyni.

Zwieńczenie prac zbiegło się z otwarciem muzeum parafialnego, udostępniającego możliwość zwiedzania podziemnych katakumb oraz wystawy bezcennych eksponatów o charakterze sakralnym zgromadzonych w loży nad prezbiterium – relikwiarzy, monstrancji czy też szat liturgicznych.

Wizyta prof. Małgorzaty Dajnowicz w Tykocinie rozpoczęła się uroczystą mszą dziękczynną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego, po której nastąpiło sympozjum naukowe. Słowa uznania dla świetności prac za pośrednictwem Podlaskiej Konserwator Zabytków przekazała również prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Generalna Konserwator Zabytków.

Prof. Dajnowicz, Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków wyraziła uznanie i złożyła podziękowania za włożony trud w realizację projektu proboszczowi parafii, ks. Jarosławowi Stefaniakowi, głównemu koordynatorowi i pomysłodawcy prac, opiekunowi Świątyni.

Po zakończeniu głównej uroczystości, prof. Małgorzata Dajnowicz udała się również do Zespołu Klasztornego Bernardynów, którego fundatorem był Jan Klemens Branicki.