Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, Ewa Kulikowska, Andrzej Raczkowski oraz Adam Kowalczuk.