WIZYTACJA PWKZ W DROHICZYNIE

W ostatnim czasie prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – podlaska konserwator zabytków wizytowała Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie, gdzie dokonała odbioru obrazu „Ukrzyżowanie”.

Program prac konserwatorskich szczegółowo sporządzony przez konserwatora dzieł sztuki pod nadzorem PWKZ zakładał m.in. następujące czynności: oczyszczenie lica i odwrocia, miejscowe podklejenie łusek warstwy malarskiej, przeprowadzenie prób ustabilizowania nierównej powierzchni podobrazia, położenie kitu akrylowego w miejscach ubytku gruntu oraz werniksowanie.

Ks. dr Zenon Czumaj, prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, ks. kan. mgr Piotr Jurczak oraz Joanna Polaska.

Obraz „Ukrzyżowanie” powstał w I poł. XVII w. Przedstawia scenę Ukrzyżowania. W górnej części dzieła znajduje się Chrystus na krzyżu, poniżej, po obu stronach krzyża postać Matki Boskiej i św. Jana. U stóp przedstawiono klęczącą Marię Magdalenę. Postać Chrystusa widnieje w kolorze jasnego ugru, z zaznaczoną muskulaturą i głową pochyloną w prawą stronę. Matkę Boską namalowano w białej, drapowanej szacie z dłońmi złożonymi do modlitwy. Św. Jan okryty zielono-oliwkową szatą i obszernym cynobrowo-pomarańczowym płaszczem stoi zwrócony w stronę krzyża. Natomiast Maria Magdalena ubrana w jasno-żółtą-oliwkową suknię z bladoczerwonymi wstawkami, klęczy z głową zwróconą ku górze oraz złożonymi dłońmi.  Na obrazie widoczna jest również grupa czterech mężczyzn oraz trzech kobiet. W tle zauważalny górzysty pejzaż.

W 2004 roku obraz „Ukrzyżowanie” został wpisany do rejestru zabytków ruchomych województwa podlaskiego.  Natomiast w 2021 roku Diecezja Drohiczyńska otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 12 000 zł na prace konserwatorskie przy przedmiotowym dziele.