Wizytacja w Janowie

W ostatnim czasie prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim przeprowadzili oględziny kościoła p.w. św. Jerzego w Janowie.

Oględziny dotyczyły robót budowlanych polegających na remoncie wież oraz elewacji północnej, wschodniej i zachodniej kościoła p.w. Św. Jerzego w Janowie.

Kościół p.w. Św. Jerzego w Janowie.

Podlaska konserwator zabytków dokonała również częściowego odbioru prac dotyczących renowacji elewacji ceglanej na wschodniej, zachodniej i północnej części wież kościoła oraz fragmentu zachodniej elewacji kościoła, wymiany uszkodzonych lub renowacji istniejących obróbek blacharskich na wieżach i części zachodniego odcinka elewacji, renowacji dębowych żaluzji na obu wieżach kościoła oraz renowacji okien świątyni zamieszczonych na elewacji frontowej i części zachodniej kościoła oraz wieżach.

Najprawdopodobniej projektantem kościoła był Józef Pius Dziekoński. Projekt budowy kościoła uzyskał akceptację władz w 1899 roku.  W tym czasie proboszczem w Janowie był ks. Izydor Cybulski, prace nadzorował inż. Wacław Chrościcki. Materiały na budowę sprowadzono z Grodna, cegłę z cegielni w Gabrylewszczyźnie. Budowę zakończono w 1902 roku. Wyświęcenia świątyni dokonał 21 kwietnia 1902 roku dziekan sokólski ks. Anzelm Noniewicz. Kościół konsekrował 04.09.1904 roku biskup wileński Edward Roop. Wyposażenie wnętrza kościoła trwało do pierwszej wojny światowej.

Kościół zbudowany w stylu neoromańskim, reprezentuje typ „katedr wiejskich”, budowanych na przełomie XIX i XX w. na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Obiekt posiada duże wartości artystyczne i historyczne. W latach 1967-1973 we wnętrzu świątyni wykonano dekorację techniką sgraffito, stosowaną w dekoracji fasad w architekturze włoskiej i środkowo-europejskiej okresu renesansu i wczesnego baroku oraz dekorację techniką al fresco rozpowszechnioną przez artystów renesansu i baroku – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 02.06.2011 roku kościół rzymskokatolicki p.w. Św. Jerzego w Janowie został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

W 2021 roku Parafia otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 74 000 zł na remont fragmentów elewacji zachodniej budynku kościoła parafialnego.