WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Miło nam poinformować, że w tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku wpłynęły 82 wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa podlaskiego na kwotę ponad 8,5 mln zł. Wnioski są teraz sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym.

Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski.