Wnioski o dotację w rozpatrywaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Konserwator Zabytków wystąpiła o uzupełnienie braków formalnych do wniosków o przyznanie dotacji na rok 2022 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Aktualnie dobiega końca proces oceny formalnej. Kolejnym etapem jest poddanie merytorycznej ocenie złożonych wniosków.

Już niebawem poznamy listę wnioskodawców zakwalifikowanych do udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wartym wspomnienia jest, iż kwota przeznaczona na dotacje ze środków budżetu państwa, jaką dysponuje w tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wynosi 2 miliony 270 tysięcy złotych. Na kwotę tę składają się zarówno wnioski dotyczące udzielenia dotacji, jak i refundacji poniesionych nakładów za przeprowadzone przy zabytku prace. Wnioski o refundacją będzie można składać od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r.