Złote odznaki zasługi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – prof. Małgorzaty Dajnowicz, przyznało Złote Odznaki Zasługi „Za opiekę nad zabytkami” pięciu kapłanom z województwa podlaskiego.  

Odznaka „Za opiekę nad zabytkami” jest nadawana jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej.

Uroczystość wręczenia odznak odbyła się 16 kwietnia 2019 r. Odznakę „Za opiekę nad zabytkami” otrzymali:

  • ks. Jan Henryk Bałdygaproboszcz parafii pw. św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach. Konsekwentnie podejmuje działania mające na celu przywrócenie dawnej świetności unikatowemu w skali kraju zabytkowi sztuki architektonicznej baroku, kościołowi pw. św. św. Józefa i Antoniego w Boćkach. Działalność ks. proboszcza w dziedzinie ochrony zabytkowego zespołu klasztornego reformatów są przejawem prawidłowo rozumianej opieki nad zabytkami, co w powiązaniu z ochroną konserwatorską, pozwoli przywrócić kościołowi właściwy stan techniczny, który uchroni poszczególne, zagrożone elementy architektury kościoła przed dalszym niszczeniem. 
  • ks. prał. Zbigniew Bzdakproboszcz Bazyliki Nawiedzenia NMP w Sejnach. Od 2015 r. staraniem ks. proboszcza wykonano szereg prac przy Bazylice w Sejnach – jednym z najważniejszych i najokazalszych obiektów zabytkowych w północnej części województwa podlaskiego. Wykonano m.in. izolacje fundamentów, wymianę pokrycia dachowego (powrócono do dachówki holenderskiej), przywrócono oryginalną kolorystykę elewacji (barok wileński), wykonano prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych św. Antoniego Paderewskiego i św. Franciszka z Asyżu – ołtarze z drugiej połowy XVIII wieku. Działania te pozwoliły poprawić stan techniczny świątyni i podkreślić jej walory zabytkowe, co miało jednocześnie wpływ na estetykę przestrzeni zabytkowej części miasta. 
  • ks. Mirosław Niczyporukproboszcz parafii prawosławnej Zaśnięcia NMP w Boćkach.  Od 2014 r., dzięki zaangażowanie ks. proboszcz, w cerkwi pw. Zaśnięcia NMP przeprowadzono wiele, ważnych dla zabytku, prac remontowych polegających m.in. na wymianie więźby dachowej i porycia dachu, uzupełnieniu ubytków tynku, wzmocnieniu fundamentów, pomalowaniu elewacji oraz renowacji stolarki okiennej i drzwiowej. Podjęte działania pozwolą na odzyskanie przez cerkiew i dzwonnicę właściwego stanu technicznego i przywrócenie im w pełni zabytkowych walorów. 
  • ks. Jarosław Stefaniak – proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Od 2013 r., staraniem ks. proboszcza, w kościele trwają szeroko zakrojone roboty budowlane i prace konserwatorskie dotyczące jego zabytkowego wnętrza. Przywrócenie właściwego wyglądu tykocińskiemu kościołowi ma także ogromny, korzystny wpływ na zabytkową przestrzeń urbanistyczną, której walory estetyczne zostały w znaczny sposób podniesione przez opisaną inwestycję. Kompleksowe prace w koście i jego otoczeniu są wynikiem właściwie rozumianej opieki nad zabytkami, która wraz z ochroną konserwatorską, pozwoli zachować ja kolejnym pokoleniom. 
  • ks. prał. Tadeusz Żdanukproboszcz Bazyli Mniejszej pw. św. Rocha w Białymstoku. Roboty remontowe kościoła św. Rocha, przeprowadzone dzięki staraniom ks. proboszcza obejmowały wnętrze świątyni i jej otoczenie. Oprócz działań mających na celu utrzymanie w jak najlepszym stanie zabytkowego kościoła, ks. proboszcz zaangażowany jest w popularyzację wiedzy na temat zabytków, poprzez wydawanie broszur promujących wartości artystyczne i historyczne Bazyliki pw. św. Rocha.