Wystawa pojazdów zabytkowych

Już po raz trzeci, w dniu 5 maja 2023 r. przy Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku odbyła się wystawa pojazdów zabytkowych. Współorganizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „Moto Retro” oraz Wojewódzka Komenda Policji w Białymstoku.

Naszymi gośćmi byli m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku, studenci Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku oraz mieszkańcy Białegostoku i okolic zainteresowani zabytkami techniki.

Podczas tegorocznej edycji zaprezentowaliśmy polskie modele pojazdów zabytkowych, część z nich służyła przez wiele lat służbom mundurowym.

Wystawa poprzedziła Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dlatego jej głównym celem była promocja właściwej opieki nad zabytkami techniki oraz kształtowanie prawidłowych postaw uczestnika ruchu drogowego. Mamy nadzieję, że udział w wystawie przyczynił się także do pogłębienia wiedzy uczniów na temat samochodów i motocykli ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz znajomości zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego – dodaje prof. Małgorzata Dajnowicz – Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Wystawę poprzedziły warsztaty z młodzieżą na temat procedury włączenia pojazdów do wojewódzkiej ewidencji zabytków.