WYSTAWA „UMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ” W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM W BIAŁYMSTOKU

Wystawę „Umarł i Zmartwychwstał. Wybrane dzieła sztuki z terenu województwa podlaskiego.” można teraz oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Autorem i organizatorem wystawy jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. 

Na wystawie prezentowane są wyjątkowe dzieła sztuki z katolickich i prawosławnych świątyń z całego regionu. Ekspozycję tworzy 16 plansz z obrazami nawiązującymi do tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Dzieła pochodzą z różnych okresów, głównie z XVIII i XIX wieku. Najstarszy obraz został namalowany na przełomie XVI i XVII wieku.

Wystawa kierowana jest do szerokiej grupy odbiorców – od młodzieży wczesnoszkolnej do seniorów. Każdy może przeżyć ją w inny sposób, szczególnie podczas trwającego w Kościele katolickim i Cerkwi prawosławnej Wielkiego Postu. Wystawa poszerza wiedzę na temat sztuki sakralnej, a przy tym skłania do zadumy i refleksji.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum Archidiecezjalnego przy ulicy Warszawskiej 48 w Białymstoku.