XIX Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności w Biskupinie

Grodzisko w Tumie jako multifunkcjonalne miejsce kreowania przestrzeni społecznej, 90 lat upowszechniania wiedzy o pradziejach w rezerwacie archeologicznym w Biskupinie, rola społeczna skansenu archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy, to tylko przykłady inspirujących tematów poruszanych w trakcie XIX Sesji Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności w Biskupinie.

Niektóre z zagadnień konferencyjnych zostały omówione w praktyce, w trakcie zwiedzania Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku reprezentowały Agnieszka Witek oraz Dominika Wybult, z kolei dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku reprezentował Hubert Lepionka.

Organizatorami wydarzenia byli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.