Z katalogu prac finansowanych z budżetu PWKZ – kościół pw. Św. Józefa i Św. Antoniego w Boćkach

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa i Antoniego w Boćkach w dniu 23.02.2021 roku zwróciła się z wnioskiem do PWKZ o dofinansowanie remontu elewacji oraz izolacji poziomej dzwonnicy kościoła parafialnego.

Dzwonnica przykościelna po pracach naprawczych.

Jak wskazuje dokumentacja konserwatorska przy przedmiotowym zabytku wykonano m.in. następujące czynności: wykonano izolację poziomą metodą iniekcji, uzupełniono tynki, pomalowano dzwonnicę oraz wykonano wokół niej opaskę z folii grubej.

Zespół sakralny w Boćkach składa się z budynku kościoła zbudowanego w 1726 roku oraz murowanej dzwonnicy również z XVIII w. Teren przykościelny został ogrodzony murowanym parkanem, w który wbudowano 14 kapliczek.

Mając na uwadze wielowiekowy kult św. Antoniego Padewskiego, ks. bp Antoni Dydycz w dniu 17 stycznia 2000 r. podniósł boćkowską świątynię do godności Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego.

Świątynia w Boćkach jest szczególnym miejscem kultu religijnego. Przechowywane tam relikwie Św. Antoniego Padewskiego przyciągają pielgrzymów z regionu, jak i całej Polski. Oprócz funkcji religijnej, obiekt pełni funkcję edukacyjną. Na terenie świątyni prowadzone są zajęcia edukacyjne z historii regionalnej. Zespół sakralny wzbudza zainteresowanie uczelni wyższych, jest obiektem wizytowanym m.in. przez młodych badaczy historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – podkreśla prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, PWKZ.

W 2021 roku Parafia otrzymała dotację ze środków publicznych, budżetu PWKZ w wysokości 80 000 zł na remont elewacji oraz izolacji poziomej dzwonnicy kościoła parafialnego.

W 1966 roku kościół parafialny i dzwonnica przykościelna zostały wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego.