Dom Staromiejski w Supraślu

Budynek dawnej plebanii został wybudowany około połowy XIX wieku. Według informacji przekazywanych przez mieszkańców miasteczka, został wzniesiony przez Niemca – właściciela fabryki. Układ pomieszczeń w budynku nawiązuje do schematów rozwiązań dwutraktowych, drewnianych „domów tkaczy” budowanych w tym samym okresie w Supraślu.  Po erygowaniu drugiej parafii katolickiej – pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, budynek stał się jej własnością.

Dom staromiejski w Supraślu po przeprowadzeniu części prac.

Obiekt znajdujący się w samym centrum Supraśla wymagał natychmiastowego remontu. W związku z tym,  Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeznaczył na ten cel 170 tysięcy złotych. To najwyższa kwota spośród przyznanych w 2020 roku przez PWKZ dotacji z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Prace przy zabytku obejmowały m.in. wykonanie nowej drewnianej więźby dachowej oraz pokrycia z dachówki ceramicznej esówki, odtworzenie czterech lukarn w dachu, wykonanie obróbek blacharskich.

Dom Staromiejski to cenny przykład XIX-wiecznego domu, wpisującego się w unikalną architekturę Supraśla docenianą przez turystów z całej Polski, a nawet świata. Docelowo, po zakończeniu kapitalnego remontu tego zabytku, w jego murach ma powstać Muzeum Tradycji Katolickiej Ziemi Supraskiej, które ma stać się miejscem spotkań oraz organizacji wystaw – dodaje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Dom Staromiejski w Supraślu został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego w 1966 roku.