Za 3 dni sympozjum „Pomniki Niepodległości”

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku 18 lutego organizuje Sympozjum „Pomniki Niepodległości”.   Udział w wydarzeniu potwierdziła  prof. Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Białystok, ma upowszechnić i pogłębić wiedzę o architekturze województwa podlaskiego. Szczególne miejsce zajmuje w tym obszarze kościół pw. św. Rocha w Białymstoku, który w październiku ub. roku został podniesiony przez Papieża Franciszka do rangi Bazyliki Mniejszej, a grudniu 2018 prezydent RP nadał mu tytuł Pomnika Historii. Podczas Sympozjum eksperci świeccy oraz duchowni przeprowadzą dyskusję o znaczeniu i unikalności podlaskiej architektury.

Program sympozjum:

Patronat honorowy:

Patronat medialny: