ZA ROK ZAKOŃCZY SIĘ MODERNIZACJA DWORCA PKP W BIAŁYMSTOKU

3 września, prof. Małgorzata Dajnowicz – Wojewódzka Konserwator Zabytków oraz przedstawiciele wykonawcy i inwestora zaprezentowali obecny etap prowadzonych prac. Inwestorem jest firma PKP SA.

W połowie 2020 r. zakończy się modernizacja zabytkowego dworca PKP w Białymstoku. Budynek będzie nawiązywał do czasów carskich, jednocześnie będzie nowoczesny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dworzec zbudowano w czasach carskich. Modernizacja ma przywrócić dworcowi wygląd z tamtych czasów, jednocześnie dworzec będzie w pełni dostosowany do współczesnych wymagań pasażerów. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków – powiedziała inżynier Janina Chrzanowska, kierownik budowy.
Prace mają się zakończyć w drugiej połowie 2020 r. Chrzanowska powiedziała, że przed wykonawcą jest najtrudniejszy zakres prac związanych z wykończeniem wewnętrznych ścian zabytkowej części dworca. Powiedziała, że chodzi np. o pilastry, sztukaterie, polichromie. Będzie też ozdobny sufit. Do części historycznej dworca będzie też nawiązywać posadzka w szachownicę, która jednocześnie będzie zawierać oznaczone przejścia pomagające poruszać się osobom niepełnosprawnym. Dodała, że modernizacja zakończy się w II połowie 2020 r. Prof. Małgorzata Dajnowicz poinformowała, że wystrój będzie nawiązywał do obiektu dworca z XIX w. Białostocki dworzec był oddany do użytku w 1862 r. – przypomniała konserwator. Dodała, że w odtwarzaniu wystroju wykorzystano teraz istniejące materiały z kwerend w archiwach.

Identyczny obiekt był wybudowany w Pskowie. Zaznaczyła, że posiadane materiały pozwalają odtworzyć pierwotny wystrój i charakter dworca „w sposób bardzo rzetelny i nawiązujący do architektury XIX-w”.

„Oczywiście zachowanie walorów architektonicznych, zabytkowych, historycznych jest bardzo istotne, ale dla PKP SA najważniejszy jest pasażer i ta modernizacja niesie za sobą dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do najwyższych standardów jakie w UE mamy” – podkreślił Wojciech Zabłocki z biura inwestycji PKP SA. Wymienił np. system dynamicznej informacji pasażerskiej, wykorzystanie nowoczesnych technologii, nowe przejście pod torami. Przed dworcem powstaje także parking na ok. 200 aut.

Zabłocki przypomniał, że wartość kontraktu to ok. 31 mln zł, 85 proc. z tej kwoty to dotacja z UE z programu Polska Wschodnia. (PAP)