ZABYTEK ZADBANY 2021 – NOMINACJE

Dom przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie znalazł się wśród nominowanych w kategorii architektura i budownictwo drewniane w konkursie „Zabytek Zadbany”! Gratulujemy!

Dom przy pl. Czarnieckiego 10 w Tykocinie, Fot. Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zabytek Zadbany to ogólnopolski konkurs ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz generalnego konserwatora zabytków. Celem konkursu jest promocja postaw właściwej opieki nad zabytkami oraz propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W tym roku do konkursu zgłoszono 136 zabytków, ocenę formalną przeszło 119 obiektów, w tym 8 z województwa podlaskiego.

W kategorii architektura i budownictwo drewniane zabytkowy dom z Tykocina powalczy z trzema innymi obiektami. Są to: dworzec kolejowy – obecnie restauracja „Lokomotywa” w Puszczykowie, kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej oraz willa Koliba – Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem.

Laureatów konkursu poznamy 30 listopada 2021 roku. 

Dom nr 10 istniał już prawdopodobnie w 1766 roku – został wówczas opisany przez inwentarz miasta. Budynek wraz z sąsiednim, usytuowanym na tej samej pierzei, pełnił rolę oficyny dworskiej. Wybudowany w typie dworkowym, wzorowany na szlacheckich dworach z II połowy XVIII wieku, charakterystyczny dla zabudowy tykocińskiego rynku, zwłaszcza jego północnej pierzei.

W 2019 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał dotację na wymianę drewnianych schodów prowadzących na poddasze w zabytkowym domu przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie.