Zabytki na wystawie w WUOZ w Białymstoku

Odgruzowywanie cerkwi w Supraślu, suwalska synagoga przed rozbiórką i zniszczony w wyniku ostrzału artyleryjskiego kościół w Wigrach. Wybrane zdjęcia autorstwa wieloletniego wojewódzkiego konserwatora zabytków Władysława Paszkowskiego można zobaczyć na wystawie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Wystawa prezentuje niewielką część dorobku fotograficznego wieloletniego wojewódzkiego konserwatora zabytków, organizatora służby konserwatorskiej i architekta Władysława Paszkowskiego. Na 22 zdjęciach można zobaczyć obiekty zniszczone w wyniku działań wojennych, odbudowane, a także te, które nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Fotografie zostały wykonane w latach 40., 50. i 60. XX wieku. Obecnie znajdują się w zasobach archiwalnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku.

Oficjalne otwarcie wystawy planowane jest w sierpniu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie panel dyskusyjny dotyczący dotyczący wkładu Władysława Paszkowskiego w utrwalanie dziedzictwa zabytkowego woj. podlaskiego.

Pomysłodawcą i organizatorem wystawy jest Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wystawa prezentowana jest w holu na parterze Urzędu. W planach jest rozbudowa ekspozycji o kolejne fotografie.

Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Serdecznie zapraszamy!