ZABYTKI W BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. Małgorzata Dajnowicz wzięła udział w oględzinach zabytkowych obiektów w Białowieskim Parku Narodowym, m.in. leśniczówki, w której mieszkali Lech Wilczek i Simona Kossak. 

Położona w środku lasu, przy polnej drodze, na prostokątnym, nieogrodzonym siedlisku drewniana leśniczówka Dziedzinka została wybudowana w 1935 roku. W 1971 roku w leśniczówce zamieszkał fotograf dzikiej przyrody i miłośnik Puszczy Białowieskiej – Lech Wilczek. Po pewnym czasie do drugiej części chałupy wprowadziła się Simona Kossak – młoda biolog, która chciała badać otaczający Dziedzinkę pradawny las. Wilczek w domu, który stworzyli razem z Simoną, znalazł nieustające źródło artystycznej inspiracji. Na swoich fotografiach dokumentował życie na Dziedzince. Oboje kochali dzikie zwierzęta, które zresztą były częstymi gośćmi leśniczówki, a wiele z nich zostało jej stałymi rezydentami.

Leśniczówka Dziedzinka ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Tuż obok na działce, znajduje się wybudowana w tym samym czasie zabytkowa stodoła ze spichlerzem. Obiekt zachował się do dzisiaj w niezmienionym stanie.