KOŚCIÓŁ PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA W TUROŚLI

W ubiegłym roku zakończyła się część prac konserwatorskich we wnętrzu zabytkowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Turośli. Dzięki dotacji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dawny blask odzyskały ambona i chrzcielnica stanowiące wystój i wyposażenie świątyni. W tym roku prace będą kontynuowane przy ołtarzu bocznym św. Antoniego. 

Kościół w Turośli został wybudowany w I połowie XIX wieku. Wzniesiono go z drewna na planie krzyża łacińskiego. W 1945 roku kościół został poważnie uszkodzony, odbudowany w latach powojennych. Od kilku lat w zabytkowej świątyni prowadzone są liczne prace remontowe. Wykonano już m.in remont dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, podłogi oraz konserwację polichromii stropu nawy głównej.

W ubiegłym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał parafii dotację na konserwację ambony i chrzcielnicy stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła.  Obeykonane zostały w IV ćw. XIX wieku w stylu eklektycznym z dominującymi cechami klasycyzującymi (oszczędna forma dekoracji, proste linie konstrukcyjne) i akcenty neobaroku (uszaki z akantami i ślimacznicami, spływy wolutowe).

Prace konserwatorskie poprzedziły badania mające na celu dokładne ustalenie stratygrafii warstw malarskich i budowy technologicznej obiektów. Następnie zostały usunięte przemalowania z warstw polichromii i warstw złoconych. Uzupełniono ubytki i zrekonstruowano brakujące elementy.

W tym roku prace będą kontynuowane. Konserwacji zostanie poddany XIX-wieczny ołtarz boczny św. Antoniego.