ZABYTKOWY OŁTARZ W BAZYLICE SEJNEŃSKIEJ PO KONSERWACJI

Zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza głównego w bazylice sejneńskiej, będącej częścią zabytkowego zespołu klasztornego dominikanów w Sejnach. W uroczystości poświęcenia ołtarza, wczoraj (06.09) wzięła udział prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków.

Kompleksowe prace przy zabytkowym ołtarzu trwały dwa lata. Poprzedziły je badania stratygraficzne. Konserwacja ołtarza obejmowała m.in. oczyszczenie ołtarza, usunięcie przemalowań i zabrudzeń, wzmocnienie murów, tynków, płaskorzeźb oraz elementów dekoracyjnych.

Dawny blask dzięki konserwacji odzyskało tabernakulum. Wykonane w XVIII wieku, barokowe, drewniane, złocone. Prace konserwatorskiej z jednej strony zabezpieczyły je przed dalszą destrukcją, z drugiej – przywróciły mu pierwotne wartości artystyczno-estetyczne. Tabernakulum zostało zdezynfekowane, oczyszczone a ubytki – uzupełnione. Partie złocone zostały zrekonstruowane.

Odnowione zostały także obrazy znajdujące się w ołtarzu głównym – „Nawiedzenie NMP” (XVIII/XIX wiek) i „Ukrzyżowanie” (XVIII wiek). Dzieła wymagały oczyszczenia, uzupełnienia brakujących fragmentów gruntu oraz zabezpieczenia przed niszczeniem.  Podstawowym celem prac konserwatorskich było przywrócenie obrazom pierwotnych wartości artystyczno-estetycznych.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków dwukrotnie (w 2019 i w 2020 roku) wsparł parafię w prowadzonych pracach konserwatorskich, przyznając na ten cel dotacje. 

Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach został zbudowany w latach 1610-1619 w stylu późnorenesansowym. W późniejszym czasie do kościoła został dobudowany kompleks zabudowań klasztornych, które ukończono w 1706 roku. W latach 1760-1779 dokonano przebudowy kościoła w stylu baroku wileńskiego. Podczas przebudowy świątyni zmieniono orientację kościoła. Wówczas ołtarz główny został przestawiony i obrócony o 180 stopni, dokonano też przeróbki szczytu.

Niedzielnym uroczystościom w Sejnach przewodniczył JE biskup ełcki Jerzy Mazur. Poświęcenie odnowionego ołtarza było połączone z obchodami 45-lecia koronacji figury Matki Bożej Sejneńskiej. Gotycka szafkowa figura otaczana jest kultem od ponad 400 lat.