Zajęcia warsztatowe studentów historii w WUOZ

Naszymi dzisiejszymi gośćmi byli studenci historii Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Podczas zajęć prof. Małgorzata Dajnowicz wytłumaczyła studentom, na czym polega praca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przybliżyła kwestie związane z ochroną dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.

Pan Paweł Bielecki, zajmujący się dokumentacją i archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, zaprezentował wybrane egzemplarze znajdujące się w zasobie bibliotecznym urzędu.

Studenci mieli również okazję zobaczyć salę im. Władysława Paszkowskiego oraz zapoznać się z wystawami zdjęć powojennego Konserwatora, znajdującymi się na parterze Pałacu Hasbacha – siedziby WUOZ w Białymstoku.