Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu

Zabytki pełnią ważną funkcję zarówno w krajobrazie miejskim, jak i wiejskim. Mogą być przystosowane do różnych celów, nie tylko kulturowych. Tak było w przypadku inwestycji w Ciechanowcu, gdzie zabytkowy budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego został dostosowany do aktualnych wymogów placówki medycznej.

W ramach inwestycji dostosowano obiekt do wszystkich wymogów medycznych, zaopatrzono w nowy sprzęt medyczny, znacząco podniesiono standard sal, w których przebywają pacjenci, a jednocześnie zachowano historyczny charakter wejścia głównego, korytarzy parteru i klatki schodowej.

Historia budynku sięga XVIII wieku, kiedy to murowany budynek szpitala został przekazany Siostrom Miłosierdzia. Jego fundatorkami były Teresa z Lanckorońskich Ossolińska oraz Katarzyna Jabłonowska. Budynek wielokrotnie trawiły pożary. Przez pewien czas był siedzibą magistratu, by ponownie zacząć pełnić funkcję szpitala. Od 1 czerwca 1975 r. funkcjonował w tym miejscu Szpital Rejonowy, a od 31 grudnia 2000 r. powstał 30 łóżkowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, który 4 października 2005 r. został przekształcony w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

Placówka prowadzi opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym.

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków w 1981 r.

Fot. Ciechanowiec Miejski Portal Internetowy.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu