Zakończone prace przy ołtarzu bocznym w Wigrach

Ołtarz boczny św. Michała Archanioła
Ołtarz boczny św. Michała Archanioła

W ostatnim czasie zakończyły się prace konserwatorskie i restauratorskie polegające na konserwacji i przywróceniu pierwotnych wartości artystyczno-estetycznych ołtarza bocznego św. Michała Archanioła, stanowiącego wystrój kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach.

Prace polegały m.in. na usunięciu zabrudzeń i przemalowań, wzmocnieniu osłabionych strukturalnie partii ołtarza, uzupełnieniu brakujących fragmentów ołtarza, uzupełnieniu ubytków podłoża oraz rekonstrukcji złoceń.

Przedmiotowe prace zostały dofinansowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2023 r. parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach otrzymała dotację w wysokości 90 000 zł.

Rokokowy, stiukowy ołtarz boczny został wykonany w połowie XVIII w. w kształcie wysokiego trapezu. Stanowi integralną całość wyposażenia barokowego kościoła pokamedulskiego. Posiada duże znaczenie historyczne, a także walory artystyczne pochodzące z okresu rokoka. W jego dekoracji występuje m.in. ornament kampanuli, rozetki i stylizowana roślinność.

Ołtarz boczny św. Michała Archanioła został wpisany do rejestru zabytków w 1971 r. Z kolei zespół pokamedulski w Wigrach w 1979 r. Zespół ten imponuje rozmachem założenia przestrzennego oraz przedstawia dużą wartość historyczną w zakresie sztuki sakralnej zakonu kamedułów.