Zakończone prace konserwatorskie w Sejnach

W ostatnim czasie pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, delegatury w Suwałkach dokonali odbioru prac konserwatorskich i restauratorskich feretronu rokokowego z II poł. XVIII w. wraz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem i Chrystusa w Ogrójcu. Zabytek pochodzi z parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach.

Prace konserwatorskie polegały między innymi na dezynsekcji drewna, impregnacji osłabionych elementów, rekonstrukcji brakujących elementów snycerki. W kolejnych etapach uzupełnieniu ubytków, rekonstrukcji złoceń oraz oczyszczeniu i zabezpieczeniu lica.

Drewniany, polichromowany feretron został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji z 1972 r. Obrazy umieszczone w feretronie zostały namalowane techniką olejną. Pierwszy z nich, obraz z wyobrażeniem Chrystusa w Ogrójcu przedstawia Świętego w pozycji klęczącej, z rozpostartymi rękami, w długiej czerwonej szacie oraz narzuconym niebieskim płaszczu. Drugi ukazuje Matkę Bożą z Dzieciątkiem ujętą frontalnie. Świętą przedstawiono w sukni, z koroną na głowie, którą podtrzymują dwa anioły.

Prace przy zabytku zostały dofinansowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2023 r. parafia pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach otrzymała kwotę 58 000 zł na realizację zadania „Wykonanie konserwacji feretronu z przedstawieniem Matki Bożej z Dzieciątkiem i Chrystusa w Ogrójcu”.