ZAPRASZAMY DO PUBLIKOWANIA W 26 ZESZYCIE „BIULETYNU KONSERWATORSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO”

Zapraszamy do publikowania w 26 Zeszycie Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego, który ukaże się w 2020 roku.

Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodniej Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków.

Osoby zainteresowane publikacją prosimy o kontakt z Redakcją, e-mail: biuletyn@wuoz.bialystok.pl.

Artykuły przyjmujemy do końca maja 2020 roku, po wcześniejszym kontakcie w tej sprawie z Redakcją, na wyżej wymieniony adres e-mail.

Szczegóły dotyczące wskazówek edytorskich znajdują się na stronie urzędu ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/wymogi-edytorskie/.