Ograniczenia w wykonywaniu zadań urzędu. Zarządzenie PWKZ nr 1/2022.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. mieniającego rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii PWKZ wprowadza, od dnia 24.01.2022 r. do odwołania, ograniczenie w wykonywaniu zadań przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegaturę w Łomży oraz Delegaturę w Suwałkach, polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów w pomieszczeniach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Delegaturze w Łomży i Delegaturze w Suwałkach. Wprowadza się w tym czasie zasadę wysyłania pism pocztą lub elektronicznie, bez możliwości osobistego odbioru. Osobiste dostarczanie pism do Delegatur następuje wyłącznie do skrzynki podawczej, w siedzibie głównej w Białymstoku bezpośrednie dostarczanie pism następuje do biura podawczego lub skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem.