ZESPÓŁ PAŁACOWO-ORODOWY BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU

Zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku to jedna z najlepiej zachowanych barokowych rezydencji w tej części Europy. Ze względu na wyjątkowe wartości artystyczne i historyczne nazywany jest „polskim Wersalem” i „Wersalem północy”. Od 2018 roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał prawie trzydzieści pozwoleń na prowadzenie różnych prac przy tym zabytku. 

Prace konserwatorskie prowadzone były zarówno w samym Pałacu Branickich, jaki i w  Ogrodach.

W ostatnim czasie odnowione zostały dawne apartamenty królewskie w Pałacu. Co ciekawe, w trakcie prowadzonych prac, w niszy piecowej z początku XVIII wieku, znaleziono fragment posadzki, na której stał piec. Prace konserwatorskie obejmowały m.in. konserwację tynków i polichromii niszy. Odrębne pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich dotyczyło konserwacji części pomieszczeń w korpusie głównym Pałacu Branickich (detal kamienny westybulu i klatki schodowej, kamienny gzyms balustrad, cokoły i kapitele kolumn marmurowych, polichromie ścienne westybulu i klatki schodowej oraz balustrada metalowa klatki schodowej). Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał pozwolenie na renowację stolarki drzwiowej i okiennej czy remont posadzki i schodów.

Białostocki Ogród Branickich uważany jest za jeden z najważniejszych i najlepiej rewaloryzowanych ogrodów barokowych w Polsce. Stąd też podejmowanie związanych z nim decyzji wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Konserwatorzy i historycy sztuki są zgodni, że ogrodowi należy przywrócić wygląd z czasów jego największej świetności – w kształcie zamierzonym i zrealizowanym w XVIII wieku przez Jana Klemensa Branickiego. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków tylko w ostatnich trzech latach wydał pozwolenie m.in. na remont muru parku pałacowego Branickich, remont alejki przy Pawilonie Włoskim, remont mostu nad kanałem. Sukcesywnie, konserwacji poddawane są także kamienne rzeźby ustawione w salonie ogrodowym.

Do rejestru zabytków województwa podlaskiego w zespole pałacowo-parkowym Branickich wpisane są: pałac Branickich, park, d. arsenał, d. oranżeria, pawilon toskański w parku, pawilon włoski w parku, brama wjazdowa wraz z murkami, studnia I na osi muru prawego skrzydła pałacu, studnia II na osi muru lewego skrzydła pałacu.