ZŁOTA 8 W BIAŁYMSTOKU W REJESTRZE ZABYTKÓW!

Decyzją z dnia 11.05.2020 r. Podlaska Wojewódzka Konserwator Zabytków – prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz wpisała do rejestru zabytków województwa podlaskiego bryłę i elewacje domu mieszkalnego przy ul. Złotej 8 w Białymstoku.

Dom mieszkalny przy ul. Złotej 8 jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów drewnianej architektury w Białymstoku. Budynek cechuje oryginalna zwarta, proporcjonalna bryła, której znaczącym i najbardziej reprezentacyjnym elementem jest naczółkowy dach mansardowy z facjatami w obu połaciach. Forma dachu mansardowego wywodzi się z francuskiej architektury XVII wieku. Obok funkcji zwiększającej powierzchnię mieszkalną poddasza, dachy mansardowe stosowano również ze względów dekoracyjnych m.in. willach, domach miejskich i kamienicach. Do powyższych wartości artystycznych należy dodać dekoracyjne odeskowanie elewacji z charakterystyczną dla dzielnicy Bojary „jodełką” umieszczaną w partii podokiennej, ozdobne deskowanie szczytów oraz kanelowane pilastry z oprofilowaną głowicą z motywem rombu ujmujące naroża budynku.

Prof. Małgorzata Dajnowicz: „Oprócz wartości artystycznych bryła i elewacje domu mieszkalnego przy ul. Złotej 8 w Białymstoku posiadają wartości naukowe oraz walory urbanistyczne i krajobrazowe. Zachowana bryła wskazuje na przedwojenne rozplanowania tej części miasta, które po II wojnie światowej uległo znacznym przekształceniom.

Sama ulica Złota została wytyczona w 1927 roku jako łącznik między ulicami Sienkiewicza a Sobieskiego w celu ułatwienia komunikacji. Jej przebieg nie zmienił się do dzisiaj. Ponadto dom przy ul. Złotej 8 stanowi dzieło minionej epoki jako przykład drewnianego budownictwa mieszkalnego – okazałej willi miejskiej, wznoszonego w okresie międzywojennym na terenie miasta.

Prof. Małgorzata Dajnowicz: „Zachowana oryginalna, proporcjonalna bryła i dekoracyjnie szalowane elewacje posiadają charakterystyczne cechy drewnianej architektury Bojar. Ponadto stanowią integralny element historycznej, drewnianej zabudowy tej białostockiej dzielnicy.”

Dom mieszkalny przy ul. Złotej 8 w Białymstoku stanowi autentyczny dokument historii rozwoju architektonicznego i urbanistycznego miasta Białegostoku zachodzącego w dwudziestoleciu międzywojennym. Zarówno bryła budynku jak i dekoracyjne drewniane elewacje domu przetrwały działania wojenne bez większych uszkodzeń.