ZMIANA GODZIN OTWARCIA DELEGATURY WUOZ W SUWAŁKACH

Informujemy, że od kwietnia suwalska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.