ZMIANY W FUNKCJONOWANIU WUOZ W BIAŁYMSTOKU

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego, od dzisiaj (16.03.2020 r.)  zmieniają się zasady przyjmowania petentów w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Białymstoku.

  1. Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Wstrzymuje się również rezerwację nowych wizyt. W wyjątkowych sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z wydziałem merytorycznym załatwiającym sprawę.
  2. Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok
e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl

W zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych wszystkich petentów, którzy chcą skorzystać z prawa zapoznania się z materiałem dowodowym, uprzejmie prosimy o uprzedni kontakt z Sekretariatem pod numerem telefonu (85) 74-12-332 lub z pracownikiem prowadzącym sprawę.   

Telefony do pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku:
Białystok ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/kontakt/pracownicy/
Suwałki ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-suwalkach/
Łomża ⇒ https://wuoz.bialystok.pl/delegatury/delegatura-w-lomzy/

Odbiór gotowych dokumentów tylko w wyjątkowych sytuacjach w godzinach 13.00-15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – numery jak wyżej.

Zachęcamy także do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl. Aby potwierdzić profil zaufany, nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl.